Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

CZ Zorgprijsvraag 2016: De oudere wikt, de ander beschikt?

Voor één op de vier ouderen is het de realiteit om zorg te krijgen zonder dat men dat wil, en dat er beslissingen worden genomen waar men zelf geen weet van heeft. De CZ Zorgprijsvraag is op zoek naar creatieve oplossingen om deze 'onvrijwillige zorg' te voorkomen, zonder dat de oudere daarbij gevaar loopt of zelfstandigheid verliest. Denk hierbij bijvoorbeeld aan GPS, dat opsluiten in huis overbodig maakt. Of aan ondersteuning voor mantelzorgers, waardoor ze minder belasting ervaren.

Projecten kunnen tot en met 2 juni 2016 worden aangemeld bij het CZ Fonds. Het beste project krijgt € 25.000. Ook zijn er prijzen van € 10.000 en € 5000.

De CZ Zorgprijs kent dezelfde voorwaarden voor financiering als andere projecten vanuit het CZ Fonds. Bij de keuze voor de winnaars wordt bovendien ook gekeken naar:

  • originaliteit, uniek idee/concept;
  • directe zorg in plaats van beleid;
  • inbedding (structureel) in reguliere zorg;
  • zorgkosten: verwacht effect op de kosten van de zorg;
  • kwaliteitswinst: (ervaren) verbetering in kwaliteit van de zorg;
  • bewijs: wordt de (ervaren) kwaliteit van zorg gemeten bij cliënten; en
  • draagvlak onder zorgprofessionals en cliënten voor het idee/concept.


Kijk voor meer informatie op de website van CZ.