Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Cursussen en trainingen dragen bij aan zelfstandigheid

Veel mensen met een (verstandelijke) beperking hebben meer mogelijkheden dan zij nu benutten, zo stelt SDW. Met de Academie voor Zelfstandigheid wil de organisatie deze mensen begeleiden hun mogelijkheden te versterken en te gebruiken. Hierdoor krijgen zij betere kansen om als volwaardig burger zo zelfstandig mogelijk deel uit te maken van de samenleving. Daarnaast richt de Academie zich ook op het netwerk rondom de mensen met een ondersteuningsvraag waaronder familieleden, vrijwilligers en mantelzorgers.

SDW wil medio december 2014 invulling hebben gegeven aan de Academie voor Zelfstandigheid waarmee een goed georganiseerd systeem is ontstaan van cursussen en trainingen voor cliënten, netwerk en vrijwilligers.

Het project Academie voor Zelfstandigheid van SDW maakt onderdeel uit van de proeftuin van het Care Innovation Center West-Brabant.