CrossCare Wave5+ richt zich op zorguitdagingen

Op 5 februari heeft Interreg Vlaanderen Nederland de aanvraag voor uitbreiding van het CrossCare-project goedgekeurd. De uitbreiding betreft een nieuw werkpakket waarin geïntegreerde oplossingen voor zeven concrete zorguitdagingen worden geformuleerd in zeven regio’s binnen de Grensregio Vlaanderen- Nederland. Daarmee sluit het aan bij, maar is het niet hetzelfde als het eerste gedeelte van het CrossCare-project.

Het Europese project CrossCare, met het CIC als één van de proeftuinen, breidt uit onder de naam Wave 5+. Deze vijfde wave kent een andere gang van zaken dan de voorgaande waves. Deze keer zijn het niet de innovaties van de MKB-bedrijven die het startpunt vormen, maar de zorguitdagingen van de zeven specifieke regio’s binnen de Grensregio Vlaanderen- Nederland. Het uitgangspunt van deze nieuwe aanpak is te werken aan een duurzame en blijvende oplossing voor de problemen van de eindgebruikers. 

Zorguitdagingen

In de regio West-Brabant gaat het CIC, samen met zorgpartijen uit de regio, aan de slag met zorguitdagingen gericht op valincidenten bij ouderen. De komende periode wordt besteed aan het creëren van regionale partnerschappen om de zorguitdagingen aan te kunnen vliegen

Andere proeftuinen gaan aan de slag met onderstaande zorguitdagingen:

  • LiCalab – Preventie en vroegdetectie slaapstoornissen, goede slaaphygiëne, optimalisatie natuurlijke slaap en ondersteuning bij afbouw slaapmedicatie.
  • Happy Aging – Bevorderen van gezondheidsvaardigheden bij (oudere) personen van niet-Belgische herkomst.
  • Coöperatie Slimmer Leven – Anders organiseren van onder andere thuis- en verpleeghuiszorg zodat ouderen zo lang mogelijk prettig thuis kunnen blijven wonen.
  • EIZT – Innovaties voor mensen met dementie, jonger dan 65 jaar, in actieve levensfase.

Lees meer over de zorguitdagingen

Over CrossCare

In 2016 is CrossCare van start is gegaan met als doel innovaties in de zorg te stimuleren, ondersteunen en versnellen. Inmiddels zijn er 24 ondernemers die binnen CrossCare gebruik kunnen maken van de faciliteiten in de zes zorgproeftuinen en het bijbehorende fonds. Voor Wave 4 zijn de afgelopen periode vijf nieuwe projecten gestart. Het CIC is bij vier van de vijf projecten betrokken.