Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

CrossCare update september 2017

 

CrossCare heeft als doel innovatie in de zorg te versnellen door ondernemers te ondersteunen bij onderzoek en experimentele ontwikkeling. Hierdoor kunnen nieuwe producten of diensten sneller in de markt gezet worden. Het Care Innovation Center West-Brabant is 1 van de 6 proeftuinen in Nederland en Vlaanderen waar ondernemers hun innovatie in co-creatie met de eindgebruiker kunnen testen. CrossCare is onderdeel van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma van de EU.

Update lopende projecten

  • Full proposals Wave 3 ingediend
  • Patiënten en verpleegkundigen geven feedback op katheterfixatiepleister Bedal
  • ARTHE na doorontwikkeling prototype klaar voor life test
  • Goede input opgehaald tijdens sessie voor project Zin-check
  • Zorginnovatie gebeurt niet op een eiland: werk samen en bundel krachten
  • LiCalab en Zapp houden co-creatiesessie bij Beschut Wonen MIN in Antwerpen
  • Zivver voert volop testen uit in Vlaanderen

Bekijk de nieuwsbrief