CrossCare gaat aan de slag met zorguitdagingen in WAVE5+

 

In februari is de uitbreiding van CrossCare van start gegaan onder de naam Wave 5+. Deze vijfde en nieuwe wave kent een andere gang van zaken dan de voorgaande waves. Deze keer vormen de zorguitdagingen van de zeven specifieke regio’s binnen de Grensregio Vlaanderen- Nederland. Om de zorguitdagingen gezamenlijk aan te gaan, worden er per uitdaging partnerschappen gesloten tussen zorginstelling(en) en bedrijven, die een geïntegreerd businessmodel uitwerken, dat zowel sociale als economische impact nastreeft.

Project Valpreventie bij intramuraal wonende ouderen

De komende tijd wordt besteed aan het creëren van regionale partnerschappen om de zorguitdagingen aan te kunnen vliegen. Het CIC gaat aan de slag met het project Valpreventie bij intramuraal wonende ouderen. Waarbij gezocht wordt naar (deel)oplossingen om het valrisico beter te voorspellen bij bijvoorbeeld mensen met dementie of Parkinson, zodat vervolgens preventief een passende interventie ingezet kan worden.

Bedrijven kunnen zich tot 11 juni aanmelden met hun oplossing op dit gebied. Lees meer over de aanmelding en selectie.

Bekijk uit overzicht van de zorguitdagingen in Vlaanderen en Nederland.