Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

CrossCare-bedrijven hebben positieve proeftuinattitude en hebben behoefte aan inzichten en kennis in grensoverschrijdende markt

 

CrossCare organiseert per wave een survey om de behoeften en verwachtingen van de deelnemende bedrijven ten aanzien van de CrossCare proeftuinondersteuning in kaart te brengen. Voor Wave 2 zijn deze resultaten inmiddels bekend. In dit artikel worden de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek gedeeld.

 

Behoeften

Uit de bevragingen blijkt dat CrossCare-bedrijven vooral op zoek zijn naar gebruikersinzichten en state of art kennis in de grensoverschrijdende markt. Hierbij hebben ze allemaal een positieve attitude ten opzichte van gebruikers-gedreven innoveren. Echter hebben ze (bijna) geen ervaring in gebruikers-gedreven innoveren in de grensoverschrijdende markt.

De belangrijkste contexten voor proeftuinondersteuning zijn voor de bedrijven de thuisomgeving, woonzorgcentra, ziekenhuisomgeving. Voor de deelnemende bedrijven aan CrossCare is het selecteren/ rekruteren van gewenste testpersonen de belangrijkste dienstverlening. Daarna komt het ontwikkelen en toetsen van de innovatie met eindgebruikers en het aanreiken van kennis omtrent regelgeving en terugbetalingsmodaliteiten.

Qua eindgebruikers zijn de bedrijven vooral op zoek naar zorgprofessionals, patiënten en ouderen. Voor stakeholders geldt dat zorgverzekeraars, onderzoekers en overheden de belangrijksten zijn.

Verwachtingen

Men verwacht binnen het CrossCare-project vooral meer inzicht te verkrijgen over noden en problemen van gebruikers in de thuismarkt, net zoals die in de grensoverschrijdende markt. Daarnaast verwachten ze dat ze hun innovatie beter kunnen bijsturen en afstemmen op de verwachtingen van de gebruikers in de grensoverschrijdende markt. Het is opvallend dat bij de verwachte kennis en inzichten, gebruikersinzichten over problemen in de thuismarkt op één staat. Men zou verwachten dat deze inzichten in de thuismarkt al duidelijker zouden zijn. Dit bevestigd wederom de meerwaarde van CrossCare.

Op de vraag of het bedrijf ook zonder CrossCare-ondersteuning het innovatietraject zou hebben uitgevoerd, geeft 50% aan dat de CrossCare-subsidie en proeftuinondersteuning van groot belang is. Zonder deze ondersteuning zouden zij het innovatietraject niet hebben uitgevoerd.