Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Creatieve industrie spreekt met minister Schippers over zorginnovatie

Op woensdag 13 april 2016 sprak een delegatie uit de creatieve industrie met minister Schippers van VWS over innovatie in de zorg
Centraal stond het beter inspelen op wat mensen in de zorg nodig hebben, het betrekken van eindgebruikers bij R&D, de implementatie van zorginnovaties en internationalisering en export van zorgproducten en diensten. De zorg kan sneller en doelgerichter innoveren als de creatieve industrie tijdig wordt ingeschakeld bij het vormgeven aan nieuwe ideeën, producten en diensten. De creatieve industrie richt zich daarom onder andere op het stimuleren van crossovers met de zorg.

Naar een gezonder en vitaler Nederland

De delegatie bestond uit Yolanda Gagliardi, kwartiermaker van het kennis en innovatienetwerk CREATE HEALTH én partner bij Bosman & Vos, Harry Starren, voorzitter Federatie Dutch Creative Industries en Jann de Waal, lid Topteam Creatieve Industrie. Met de Minister is onder andere gesproken over hoe actuele vragen uit de zorg en bij VWS neer te leggen bij het (creatieve) bedrijfsleven, de activiteiten van CREATE HEALTH en de export van zorgproducten en –diensten. In het kader van het programma ‘Alles is Gezondheid’ gericht op een gezonder en vitaler Nederland is afgesproken dat de creatieve industrie betrokken wordt bij innovatieprogramma’s en missies. Het gesprek met de Minister was het vervolg op een eerdere kennismaking tijdens de succesvolle beurspresentatie van de creatieve industrie tijdens de MEDICA, de internationale vakbeurs voor de zorg en medisch-technologische industrie in Duitsland.