Coronavirus zorgt voor meer ruimte voor e-health

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zoeken zorgaanbieders naar mogelijkheden om fysiek contact met patiënten te verminderen. Digitale toepassingen voor zorg op afstand, zoals beeldbellen, chats en e-consulten kunnen daarbij helpen. Denk ook aan software bedoeld voor het bijdragen aan diagnose of behandeling. Het versneld invoeren van e-health kan helpen tegen verspreiding van het coronavirus.

Alles staat in het teken van het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van de zorg. Zorgaanbieders en zorgverleners zijn zelf verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg. In deze complexe situatie kan e-health daar goed bij helpen.

Continuïteit van goede en veilige zorg garanderen
Om de kwaliteit en/of continuïteit van zorg te garanderen, is het mogelijk om beargumenteerd af te wijken van bestaande normen en richtlijnen. Normen en richtlijnen voor e-health zijn opgenomen in het toetsingskader e-health. Voorop blijft staan dat de versnelde introductie van e-health geen bedreiging mag vormen voor de veiligheid van de patiënt. Ook mag er geen gevaar zijn voor de beschikbaarheid en integriteit van de bestaande informatiesystemen die kritisch zijn voor de zorgverlening. Zorgverleners en zorgaanbieders moeten hun overwegingen en beslissingen navolgbaar vastleggen.

Software als medisch hulpmiddel
Software kan een medisch hulpmiddel zijn als deze software is bedoeld voor het bijdragen aan diagnose of behandeling. Medische hulpmiddelen met een CE-markering beschikken over de juiste kwaliteitswaarborgen voor de beoogde toepassing. Bij producten zonder CE-markering is dit niet beoordeeld. Het gebruik van software zonder CE-markering voor diagnose of behandeling is alleen tijdelijk mogelijk zolang er géén (analoge of digitale) alternatieven voorhanden zijn, de zorgaanbieder aannemelijk kan maken dat de toepassing veilig is en noodzakelijke zorg zonder de inzet van de toepassing niet kan worden geleverd.

Bestuurder eindverantwoordelijk voor goede en veilige zorg
De zorgaanbieder is en blijft eindverantwoordelijk voor het leveren van goede en veilige zorg. Het is niet nodig om de inspectie vooraf te informeren of om toestemming te vragen voor de inzet van dergelijke e-health-toepassingen. Uitzondering is de tijdelijke inzet van medische hulpmiddelen van klasse IIa/b en III zonder vereiste CE-markering. Daarvoor is melding vooraf door de fabrikant/leverancier wel nodig.

Zie ook
Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking.