Door coronavirus veel vraag naar zorg op afstand

Het coronavirus COVID-19 zorgt voor een verhoogde druk op ziekenhuizen en huisartsen. Tegelijk roept de overheid op om zoveel mogelijk sociale contacten te vermijden om grootschalige verspreiding van het virus tegen te gaan. Daardoor stijgt de vraag naar oplossingen voor zorg, monitoring en advies op afstand.

Organisaties en leveranciers van deze systemen vergemakkelijken de zorg op afstand, bijvoorbeeld door hun diensten gratis aan te bieden. Een van die digitale diensten is BeterDichtbij. “Vorige week zagen we al een toenemende vraag naar ons systeem, vooral van ziekenhuizen in het zuiden”, zegt directeur Godfried Bogaerts van BeterDichtbij op de website Zorgvisie.nl. Om te helpen de crisis het hoofd te bieden, stelt BeterDichtbij een light-versie van het systeem de komende drie maanden kosteloos ter beschikking aan ziekenhuis. Dit maakt het voor bestuurders makkelijker om het systeem in te voeren, zonder dat het intern door verschillende afdelingen goedgekeurd dient te worden.

Regels NZa versoepelt
De inzet van consults op afstand wordt ook gemakkelijker gemaakt doordat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regels hiervoor versoepelt. Ziekenhuizen kunnen daarmee het eerste consult met een patiënt ook digitaal doen. Zij kunnen dit declareren bij de zorgverzekeraar zonder dat dit gevolgen heeft voor de vergoeding. Zodoende hoeven mensen niet naar het ziekenhuis als dat niet echt noodzakelijk is.

Overzicht
Een overzicht van de mogelijkheden die er zijn voor digitale zorg en ondersteuning staat op de site van zorgvannu.nl
ICT&health heeft een website gelanceerd waarop elke partij die een werkende oplossing heeft voor zorg op stand informatie over deze oplossing kan bieden. Klik hier voor deze website.