Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede idee├źn in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Consumenten-initiatieven gericht op zelfregie en zelfredzaamheid

 

We zitten in de omslag naar een 'participatiemaatschappij'. Mensen moeten meer zelf doen en meer samen doen. Begrippen als zelfregie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid moeten de komende jaren verder vorm en inhoud krijgen. Tal van organisaties, instellingen, bedrijven en ondernemers spelen hierop in met nieuwe consumenten-initiatieven, platformen en websites.

Bekijk het overzicht met 75 initiatieven die hier invulling aan geven.