Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Cocreatie-sessie CrossCare voor elleboogorthese Arthe

 

Op 31 januari 2017 organiseerde het Care Innovation Center West-Brabant een co-creatiesessie waarbij de elleboogorthese Arthe werd getest door zeven cliënten. Arthe is één van de projecten die ondersteund wordt door CrossCare. Doel van de co-creatie sessie was om te testen of het product goed aansluit bij de gebruikers. Op basis van deze feedback kan het product verder worden optimaliseerd. De co-creatie sessie werd georganiseerd bij Regionaal Behandelcentrum Wiekendael van Stichting Groenhuysen in Roosendaal. Bij de sessie zijn zorgprofessionals van Stichting Groenhuysen, Van Broekhoven Fysiotherapie en het Bravis Ziekenhuis betrokken.

   

Zeven cliënten testen Arthe tijdens co-creatie sessie

Voor mensen die bijvoorbeeld een CVA hebben gehad is het lastig om een buigende of strekkende beweging met de arm te maken. De elleboogorthese Arthe biedt hierbij ondersteuning waardoor mensen dagelijkse handelingen beter kunnen uitvoeren. Zeven cliënten, die herstellende zijn van een CVA, en hun behandelaren, waren betrokken bij de sessie. In de eerste gedeelte werd informatie uitgewisseld over het behandeltraject om hun mobiliteit te verbeteren. Orthomedico en Mobilab gaven daarna een toelichting over de nieuwe elleboogorthese Arthe. Het eerste prototype, dat net klaar was, werd aan de cliënten gedemonstreerd.

Feedback en bevindingen

De cliënten gaven aan dat ze in eerste instantie vooral oefeningen hadden om weer te kunnen gaan lopen. Armvaardigheid wordt, zeker in het beginproces van het herstel, minder getraind. Zowel cliënten, als zorgprofessionals, zagen de Arthe als een interessante innovatie die mogelijk kan bijdragen om de beweeglijkheid en kracht in de armen te versterken. Het eerste prototype werd nog wel als ‘groot’ en ‘lomp’ gezien. Bij een verdere doorontwikkeling is dit een belangrijk aandachtspunt. Cliënten waren enthousiast over de functionaliteit en zouden zeker gebruik maken van de elleboogorthese als deze beschikbaar komt. Voor Orthomedico en Mobilab, de bedenkers van Arthe, biedt de informatie die is voortgekomen uit deze co-creatie sessie veel input voor de verdere doorontwikkeling en optimalisatie van het product.

Over CrossCare

CrossCare is onderdeel van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma van de EU en ondersteunt bedrijven bij het naar de markt brengen van hun innovaties in de gezondheidszorg. De zorgproeftuinen ondersteunen daarbij via co-creatiesessies met eindgebruikers, testen in de juiste zorgsettings (bij mensen thuis, in ziekenhuizen, in woon-zorgcentra) en via business modelling sessies. Bij het project Arthe zijn drie proeftuinen betrokken waaronder het Care Innovation Center West-Brabant, Licalab en EIZT.

Meer informatie over het project Arthe

CrossCare in de proeftuin CIC West-Brabant wordt mede mogelijk gemaakt door: