Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Co-creatiesessies Pactief beweegstoel levert veel input op voor doorontwikkeling

Hoe kan de Pactief Beweegstoel ingezet worden bij dementerenden en aan welke eisen moet deze stoel voldoen? Dat was de vraag die centraal stond tijdens de co-creatie sessies op 29 en 30 maart. De sessies vonden plaats in Breda en Roosendaal waarbij 15 zorgprofessionals hierover met elkaar in gesprek gingen. De co-creatie sessies maken onderdeel uit van het project CrossCare. Dit project stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg.

Doorontwikkeling van de Pactief beweegstoel voor de thuissituatie  

De Pactief beweegstoel is ontwikkeld door Vita Motion. Enkele jaren geleden introduceerde zij beweegplatforms die synchroon en ritmisch bewegen bij beelden en geluid van verschillende activiteiten. Het moet mensen met dementie helpen om hun geheugen in conditie te houden en onrust te verminderen. De bestaande Pactief Beweegtechnologie is niet geschikt voor massaproductie. Daarom wordt nu een opschaalbare next generation Pactief Beweegstoel ontwikkeld, die ook in de thuissituatie gebruikt kan worden.

Neemt onrust weg bij mensen met dementie

Tijdens de co-creatie werd met name ingezoomd op de doelgroep. Voor welke groep mensen is deze stoel geschikt? En aan welke eisen moet de stoel voldoen om optimaal ingezet te worden? Professionals van Careyn dagverzorging, HomeInstead Thuisservice, Stichting Elisabeth, TanteLouise en Ookthuis waren enthousiast over de beweegstoel en zagen zeker toepassingen voor deze doelgroep. Vooral voor onrustige mensen en mensen die weinig bewegen zag men dit als waardevolle toepassing. Bij de sessie in Roosendaal kon men in het Huis van Morgen ook de bestaande stoel uittesten.

Input belangrijke basis voor doorontwikkeling

Voor Vita Motion biedt de informatie, die is voortgekomen uit deze co-creatie sessie, veel input voor de verdere doorontwikkeling en optimalisatie van het product. Er wordt nu ook gestart met het organiseren van een co-creatiesessie met patiënten en hun mantelzorgers. Ook de Vlaamse proeftuin InnovAGE start binnenkort met co-creatie sessies met professionals en patiënten.

CrossCare in de proeftuin CIC West-Brabant wordt mede mogelijk gemaakt door: