Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Co-creatiesessie Pactief Beweegstoel tijdens Mantelzorgmiddag Careyn

Op 13 mei werd de zorginnovatie Pactief Beweegstoel besproken met cliënten en mantelzorgers van het dagactiviteitencentrum Careyn in Breda. Tijdens een gezellige mantelzorgmiddag werd de huidige Pactief Beweegstoel gedemonstreerd aan deze mensen, die kampen met dementie en aan hun mantelzorgers. Tevens werden vragen gesteld, die helpen om de Pactief Beweegstoel ook voor thuisgebruik geschikt te maken.

 

De Pactief beweegstoel is ontwikkeld door Vita Motion. Enkele jaren geleden introduceerde zij beweegplatforms die synchroon en ritmisch bewegen bij beelden en geluid van verschillende activiteiten. Het moet dementiepatiënten helpen om hun geheugen in conditie te houden en onrust te verminderen. De bestaande Pactief Beweegtechnologie is niet geschikt voor massaproductie. Daarom wordt nu een opschaalbare next generation Pactief Beweegstoel ontwikkeld, die ook in de thuissituatie gebruikt moet kunnen worden.

Positieve waardering

Een aantal cliënten en hun mantelzorgers hebben de huidige stoel met verschillende filmpjes getest. Reacties als ‘ik denk dat ik hier maar blijf’ en ‘je hebt helemaal andere gedachten nu’, gaven aan dat de stoel veelal positief gewaardeerd werd.

De aanwezigen konden zich alleen nog niet zo goed voorstellen, dat ze dit voor zichzelf zouden aanschaffen. Er was veel weerstand met betrekking tot de aanschafprijs. Als de stoel echt bijdraagt aan langer zelfstandig en (geestelijk) gezonder blijven, was men wel meer geïnteresseerd.

Uit de sessie bleek daarnaast dat veel mensen thuis veel tv kijken en daarnaast nog weinig tot geen gebruik maken van internet. De huidige beweegstoel blijft een week staan bij Careyn. De cliënten kunnen zo verschillende filmpjes proberen.

Doorontwikkeling

Vita-Motion kan deze input weer gebruiken in de doorontwikkeling van de @Home beweegstoel.
Op 1 juni vindt in Vlaanderen een co-creatiesessie met professionals plaats. Ook deze uitkomsten worden meegenomen in de doorontwikkeling van de stoel. 

CrossCare

Deze co-creatie sessies maakt onderdeel uit van het project CrossCare. Dit project stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg.