Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Co-creatie sessie CrossCare project Shaken not spilled

Een hulpmiddel dat mensen met tremoren in armen of handen kan helpen om gemakkelijk te drinken uit een normaal glas of beker, dat is het product dat studenten aan de KULeuven hebben bedacht onder de projectnaam Shaken not Spilled. Op woensdag 8 maart 2017 werd het product toegelicht aan mensen met tremor waaronder Parkinsonpatiënten. Ook mochten zij testen welk grijpmechanisme ze het fijnst vonden.

 

Shaken not Spilled-membraan: Onopvallend en eenvoudig te gebruiken

Mensen met tremor morsen vaak bij het drinken. Dat creëert een gevoel van schaamte en vormt een drempel voor hun sociaal leven. Het project Shaken not spilled wil mensen met tremor de kans geven om te kunnen handelen zoals altijd en zoals iedereen. Daarvoor is een eenvoudig maar doeltreffend en user-centered product ontwikkeld: Shaken not Spilled-membraan. Dit product is een effectief en goedkoop hulpmiddel dat het morsen door de tremorbeweging tegengaat. Het membraam is onopvallend en eenvoudig te gebruiken. Daardoor kunnen mensen met tremor koffie drinken uit een gewoon kopje, of wijn uit een gewoon glas en hebben ze geen behoefte meer aan een opvallende en onhandige tuimelbeker!

Shaken not Spilled is bedacht door studenten en wordt nu verder ontwikkeld door designer van Achilles en ondernemer COMmeto. Vanuit CrossCare wordt het product getest in een Vlaamse proeftuin InnovAGE en een Nederlandse proeftuin, het Care Innovation Center West-Brabant.  

Co-creatie sessie

De co-creatie sessie op 8 maart vond plaats bij Stichting Groenhuysen op de locatie de Weihoek in Roosendaal. Bij de sessie was een ergotherapeut van Stichting Groenhuysen betrokken. Tijdens de sessie gaven de deelnemers hun mening over het product en konden ze het grijpmechanisme testen. Informatie uit deze sessie is waardevol om het product verder door te ontwikkelen en goed te laten aansluiten bij de gebruiker.

Reacties deelnemers

De deelnemers gaven duidelijk aan welk grijpmechanisme ze het fijnst vonden en ook is er gesproken over de kleur van het membraan, zodat deze wel zichtbaar is maar niet te opvallend. Ze waren erg positief over het idee dat de studenten hadden bedacht en willen ook graag betrokken zijn bij de livetesten.

De uitkomsten van deze sessie worden gebruikt om het membraan verder te ontwikkelen. Daarnaast is er een sessie gepland met professionals van Stichting Groenhuysen. Half april wordt een eerste prototype van de designer verwacht, die vervolgens verder getest kan gaan worden.

CrossCare in de proeftuin CIC West-Brabant wordt mede mogelijk gemaakt door: