Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Cliënten GGZ WNB krijgen fietslabyrinth

Bewegen is voor cliënten van afdeling de Melanen van Stichting GGZ Westelijk Noord-Brabant erg belangrijk. Dankzij een toegekende subsidie van het fonds NutsOhra beschikt afdeling de Melanen nu over een Fietslabyrinth. Fietslabyrinth is een beeldscherm dat voor een home- of bewegingstrainer geplaatst wordt. Op dit beeldscherm kan via een duidelijk menu een keuze worden gemaakt uit één van de vele beschikbare fietsroutes door steden in Nederland. Hiermee gaan bewegen en plezier hand in hand.

In de Melanen verblijven 92 cliënten, die kampen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Het gaat hierbij om cliënten, die afhankelijk zijn van langdurige zorg. De cliënten verkeren veelal in de herfst van hun leven.

Leefstijlbegeleiding is een onderdeel van de zorg, die veel aandacht krijgt op de Melanen. De Fietslabyrinth daagt uit om verder te fietsen, zonder dat het wordt ervaren als saai, al fietsend wordt de spierkracht en conditie getraind. En bewegen is belangrijk om gezond te blijven. Met de Fietslabyrinth is het mogelijk om in een veilige omgeving te fietsen. Tijdens het fietsen worden vaak straten, huizen en gebouwen herkend van vroeger. Het ophalen van herinneringen met begeleiders en mede cliënten vormt bovendien een manier om met elkaar in gesprek te komen.