CIC is verhuisd naar Groenhuysen

Het CIC heeft 7 jaar gebruik mogen maken van de tijdelijke locatie het Innovitapark, we kijken terug op een mooie periode waarin we veel events en bijeenkomsten daar hebben kunnen organiseren. Het pand ligt zoals de meeste wel weten in een ontwikkelgebied en de gemeente Roosendaal gaat verder invulling geven aan de definitieve plannen in dit gebied. 

Voor het CIC de uitdaging om op zoek te gaan naar enerzijds een nieuwe plek voor het team om te werken en anderzijds te gaan kijken naar mogelijkheden voor het organiseren van events. Groenhuysen heeft aangeboden om het team van het CIC te huisvesten, wij waarderen dit zeer. Op maandag 9 januari hadden we hier onze eerste dag! 

Voor het organiseren van events willen we per event gaan kijken wat er nodig is en wat de mogelijkheden zijn, zowel de Gemeente Roosendaal als diverse partners van het CIC hebben al ruimtes aangeboden. We zullen daarom per event/bijeenkomst kijken naar een passende en beschikbare locatie.