Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

CIC In Progress laat zien waar het Care Innovation Center West-Brabant voor staat

Het Care Innovation Center West-Brabant (CIC) is volop in ontwikkeling, In Progress. Met het jaardocument CIC In Progress 2016/2017 maken we je deelgenoot van de ontwikkeling die de organisatie heeft doorgemaakt en de resultaten die daarmee zijn behaald.

 

Onze partners aan het woord

Het toegankelijk maken van innovaties gericht op gezondheid, welzijn en zorg, dat is waar we als proeftuin voor staan. Met als doel dat er meer mensen gebruik van kunnen maken en dat de innovaties goed aansluiten bij de behoeften. De focus ligt daarbij op preventie, zelfzorg en zelfregie. We doen dit niet alleen, maar samen met zorgaanbieders, ondernemers, onderwijs waarbij de burger centraal staat. In CIC In Progress komen al deze partijen aan het woord want samen met hen hebben we een ontwikkeling op gang gebracht.

Samenwerking maakt meer mogelijk

“Tijdens mijn eerste bezoek aan het Care Innovation Center werd het unieke karakter van de samenwerking zichtbaar. Senioren, patiënten, zorgprofessionals in opleiding en innovatoren die enthousiast over hun betrokkenheid vertelden”, aldus Eric Gerritsen, Secretaris Generaal van het Ministerie van VWS. Ook voor de uitdagingen die de komende jaren op ons af komen, is het essentieel om hierin gezamenlijk op te trekken. Op die manier kunnen we invulling geven aan vraagstukken op het gebied van arbeidsmarktontwikkeling, bevolkingsopbouw en vergrijzing, wonen, zorg en economische groei.

Toegankelijk maken van zorginnovatie

Continuering van bestaande projecten van het CIC waaronder CrossCare, Vitaal Brabant en activiteiten rondom leeftijdsvriendelijke gemeente zijn top of mind. Maar ook de doorontwikkeling van het Huis van Morgen waarbij we burgers en professionals nog intensiever gaan betrekken door deelname aan een gebruikerspanel. In 2018/2019 gaan wij ons verder inzetten om zorginnovaties dichter bij inwoners en zorgorganisaties te brengen en daarmee de zelfredzaamheid te vergroten.