CIC geeft mede vorm aan opvolging zorgoplossingen HIS

Op donderdag 23 mei was de slotbijeenkomst van de Health Innovation School Zuid-West Nederland. Op deze dag werden negen zorgoplossingen gepresenteerd. Het CIC gaat, samen met de projectteams, met twee van deze zorgoplossingen aan de slag waaronder Multinnoveren en het Innovatiespel.

Bianka Mennema (Bravis Ziekenhuis) en Marjolein de Jong (Groenhuysen) zijn enthousiast over de creatieve en concrete zorgoplossingen die zijn voortgekomen uit de Health Innovation School. Als bestuursleden van het CIC willen ze graag een bijdrage leveren om deze projecten verder vorm te geven. Ze hebben daarbij gekozen voor een tweetal projecten waar, vanuit hun ervaring, veel winst te behalen valt.

Innovatiespel 

Wij merken dat de wil er is om in de zorg te innoveren maar dat het soms lastig is om daar invulling aan te geven. Het Innovatiespel is een eenvoudige en laagdrempelige wijze om een fundamenteel probleem op te lossen. De herkenbare spelvorm, vergelijkbaar met Ganzenbord, zorgt voor een pragmatische aanpak en stimuleert de samenwerking. Door de inspanning te spreiden over 8 weken is de impact op de huidige taken beperkt en leert zowel de zorgmedewerker als het bestuur op welke wijze innovatie binnen de cultuur kan worden geborgd.

Multinnoveren

Wij geloven sterk in regionale samenwerking om op het gebied van zorginnovatie meer mogelijk te maken. Daar maakt het Care Innovation Center zich hard voor. Het project Multinnoveren brengt bestaande kennis en expertise bij elkaar en zorgt voor succesvolle implementatie in organisaties. Hierdoor kunnen zorgorganisaties in de regio Zuid-West Nederland innovaties beter en sneller opschalen en ervoor zorgen dat deze breder beschikbaar zijn voor meer patiënten die er baat bij hebben. En dat is van cruciaal belang voor de zorg van morgen.

Samen met de projectgroepen wordt een inventarisatie gemaakt van de activiteiten en de opvolging.