CIC en HvM gaan nog krachtiger verder

Het Care Innovation Center West-Brabant (CIC) en het Huis van Morgen gaan vanaf 1 april 2019 verder als twee aparte organisaties. Belangrijkste reden voor deze opsplitsing is dat beide organisaties zich hierdoor beter kunnen positioneren naar de verschillende doelgroepen.

Voor het CIC is een nieuw bestuur aangesteld vertegenwoordigd door voorzitter Conny Helder (tanteLouise), Bianka Mennema (Bravis Ziekenhuis) en penningmeester Marjolein de Jong (Groenhuysen). De organisatie en coördinatie blijft in handen van Chantal van Spaendonck. Het Huis van Morgen is overgedragen aan de gemeente Roosendaal die hier, samen met de gemeente Bergen op Zoom, invulling aan gaat geven.

Zorginnovatie versnellen

Het CIC is in 2012 ontstaan vanuit de behoefte van de gemeente Roosendaal om zorg en innovatie nadrukkelijk de aandacht te geven. Vanaf de start heeft de organisatie als voornaamste doel om innovatie in de zorg aan te jagen en de ontwikkelingen gericht op zorginnovatie te versnellen. In 2015 opende het CIC het Huis van Morgen op de Zorgboulevard van het destijds nieuwe Kellebeek College. Doel van het Huis van Morgen is primair om vernieuwende hulpmiddelen en toepassingen dichter bij de mensen te brengen waarvoor zij bedoeld zijn. Naast dat gebruikers hier zelf kunnen ervaren wat innovaties voor hen zouden kunnen betekenen, haalt de organisatie ook informatie op. De ervaringen van gebruikers zijn essentieel voor de doorontwikkelingen van producten.

Nieuwe koers

Chantal van Spaendonck is het gezicht van het CIC en vanaf de start betrokken. “De opsplitsing van beide organisaties maakt het mogelijk om het beleid en de communicatie meer toe te spitsen op de doelgroep. Bij het CIC richten we ons met name op zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, ondernemers, gemeenten en stakeholders. Bij het Huis van Morgen ligt de focus primair op de gebruiker. Het CIC is aanjager op het gebied van zorginnovatie in de breedste zin en Huis van Morgen is meer gericht op voorlichting en uitleg aan consumenten. Dat zijn grote verschillen.

Ik kijk er naar uit om de komende jaren samen met het bestuur de koers uit te zetten en zorginnovatie verder op de kaart te zetten. Er is veel know how in onze organisatie waar we gebruik van kunnen maken. We hebben al heel wat succesvolle stappen gezet. Dat geeft mij veel vertrouwen naar de toekomst waar innovatie in de zorg steeds meer een vanzelfsprekendheid zal worden.”