Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Challenge Stad van de Toekomst

De uitdagingen van deze tijd kunnen alleen worden opgelost als steden duurzamer, slimmer en socialer worden. Daar is veel creativiteit voor nodig. Bent u een slimme vernieuwer? Een toekomstmaker met een veelbelovend project? Schrijf u dan in voor de Challenge ‘Stad van de Toekomst’!

De Challenge is een initiatief van de Agenda Stad en de Innovatie-estafette 2016 in samenwerking met Pakhuis de Zwijger, Kennisland en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Challenge Stad van de Toekomst zoekt duurzame, sociale en slimme oplossingen. De 20 kansrijkste initiatieven mogen deelnemen aan de Urban Accelerator en krijgen € 10.000 budget. Er vindt eerst een selectie plaats van de beste 50 initiatieven.

Meer informatie