Care2Adapt brengt innovaties naar de werkvloer

Nieuwe ontwikkelingen en innovaties helpen de zorg- en welzijnssector omgaan met ingrijpende veranderingen en tal van uitdagingen. Het aanbod bestaat uit technische zorginnovaties, nieuwe werkprocessen, procedures en organisatiestructuren. De mogelijkheden zijn groot. Maar komen deze innovaties uiteindelijk op de werkvloer terecht? Hiervoor hebben zes organisaties in Vlaanderen en Nederland het grensoverschrijdende Care2Adapt-opleidingsprogramma ontwikkeld. Vanaf november 2021 worden een jaar lang dertig zorgprofessionals opgeleid om ervoor zorgen dat deze belangrijke innovaties ook echt in de praktijk worden gebracht en kunnen zo hun organisatie duurzaam en fundamenteel versterken.

 

 

 

 

 

Het groeiend personeelstekort is een van de grootste uitdagingen waar de Vlaamse en Nederlandse zorgsectoren voor staan. Door vergrijzing, complexere en langdurige zorg neemt de vraag naar zorgprofessionals toe, terwijl het personeelsaanbod afneemt. Innovaties zijn de sleutel tot de oplossing. Dat vraagt om een andere aanpak in de organisatie. Dat verandertraject, vaak door de hele organisatie heen, is bij veel zorgorganisaties nog een uitdaging. Door 30 medewerkers van Vlaamse en Nederlandse zorgorganisaties hierin te bekwamen, biedt Care2Adapt een helpende hand.

Opleidingsprogramma
Tijdens het opleidingsprogramma krijgen de zorgmedewerkers een praktijkgericht en grensoverschrijdend coachings- en opleidingstraject aangeboden. In dit programma worden opleidingsdagen afgewisseld met inspiratiebezoeken en gaan de deelnemers ook zelf in hun eigen organisatie aan de slag met de nieuwe informatie.

Aanmelden
Zorgprofessionals die gedreven zijn om innovaties goed in hun organisatie in te voeren kunnen zich voor Care2Adapt aanmelden. Tot 26 september is het voor medewerkers van Vlaamse en Nederlandse zorgorganisaties mogelijk om zich in te schrijven voor het opleidingsprogramma. Een goede motivatie is belangrijk, want slechts 30 deelnemers kunnen meedoen aan dit grensoverschrijdende opleidingsprogramma.   

Kijk voor meer informatie en voor de aanmeldmogelijkheden op www.care2adapt.eu.

 

Het Care2Adapt-project is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei. Meer info: www.grensregio.eu