Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Care Innovation Center West-Brabant eerste regionetwerk Alles is gezondheid…

Het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid… gaat de regio in. Samen met bestaande lokale netwerken wordt een impuls gegeven aan de gezondheid en vitaliteit van mensen en worden de specifieke gezondheidsthema’s in de regio aangepakt. Dinsdag 2 juni ging tijdens de bijeenkomst ‘Gezonder met taal’ het eerste regionale netwerk van start. Het Care Innovation Center West-Brabant (CIC) heeft de primeur.

West-Brabant is het eerste Alles is gezondheid… regionetwerk. Het netwerk is in samenwerking met GGD West-Brabant tot stand gekomen en wordt geleid door het Care Innovation Center West-Brabant (CIC), dat in november 2014 meer dan 40 West-Brabantse partijen mobiliseerde om een pledge (belofte om aan gezondheid te werken) voor Alles is gezondheid… te tekenen. Ook op 2 juni tijdens de bijeenkomst in Roosendaal waren er weer meerdere West-Brabantse partijen die een pledge tekenden.

Met het regionetwerk gaat het CIC een verregaande samenwerking aan met Alles is gezondheid... om de gezondheidsthema's in deze regio nog een stap verder te brengen. Het CIC richt zich met de proeftuin voor zorginnovatie op preventie en zelfzorg. De organisatie heeft een breed netwerk aan partners in de regio. De doelstelling van het CIC is om de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid te verhogen en anderzijds de gezondheidskosten positief te beïnvloeden. Het regionetwerk biedt de organisatie meerwaarde om lokaal, regionaal én nationaal de krachten te bundelen.

Alles is gezondheid… wil er met deze regionale aanpak voor zorgen dat regio’s hun specifieke gezondheidsproblemen aan kunnen pakken en dat die aanpak weer andere regio’s kan inspireren. Zo wil het programma ervoor zorgen dat gezondheid dicht bij de mensen blijft. De verbinding van het landelijke met het regionale zal een extra impuls moeten geven aan de beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland. Uiteindelijk zullen er zes regionale netwerken komen voor Alles is gezondheid…

Marianne Donkers, directeur Publieke Gezondheid bij het ministerie van VWS, gaf op 2 juni het officiële startschot voor het West-Brabantse netwerk van Alles is gezondheid. Hierbij werd het logo van het regionetwerk gepresenteerd.