Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Care Innovation Center ontvangt cheque van Coöperatiefonds Rabobank

Op maandag 1 september 2014 heeft in de Rabobank Galerie van Schouwburg de Kring in Roosendaal de uitreiking plaatsgevonden van de donaties vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Roosendaal-Woensdrecht. Richard van Diest, directeur particulieren Rabobank Roosendaal-Woensdrecht overhandigde 13 cheques met een totale waarde van € 31.620,- aan de vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen.

Ook het Care Innovation Center ontving een cheque ter waarde van € 5.000,- voor de invulling van activiteiten rondom het Huis van Morgen op de zorgboulevard van het nieuwe Kellebeek College. De bijdrage van het Coöperatiefonds wordt onder andere ingezet voor communicatie en PR-activiteiten en de realisatie van gezondheidsdagen en instructiebijeenkomsten.

Naast het Care Innovation Center ontvingen de volgende verenigingen en stichtingen een cheque: het Roosendaals Symfonie Orkest, Stichting Gedenkbos Roosendaal, Stichting Leergeld Roosendaal, Rode Kruis afdeling Roosendaal,Stichting De Witte Roos, St. Nicolaas Comité Zegge, Oudervereniging de Linde in Nispen, Kinderkafee Moerstraten, Buurtvereniging de Hoef uit Hoogerheide, Stichting Brede Welzijninstelling Woensdrecht (BWI), KPJ Ossendrecht, R.K.V.V. O.D.I.O.

De doelstelling van het Coöperatiefonds is het bevorderen en ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op versterking van (sociaal)economische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in het werkgebied Roosendaal-Woensdrecht.