Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Care Innovation Center ondertekent 100e pledge!

Op donderdag 13 november tekende het Care Innovation Centre West-Brabant (CIC) de honderdste pledge voor Alles is gezondheid…  Daarnaast zorgde het CIC ervoor dat er nog eens bijna veertig andere pledges van organisaties uit de regio tijdens de opening van het Kellebeek College ondertekend werden.

 “Be good and tell it! We doen veel mooie dingen op het gebied van zorg in West-Brabant, maar vertellen te weinig. Door mee te doen met Alles is gezondheid… geven we aan deze mooie dingen een gezicht en kan iedereen over onze schouder meekijken. Als 100e pledge-ondertekenaar hopen we dan ook dat veel organisaties uit onze regio ons voorbeeld gaan volgen. "Dat was de reactie van Chantal van Spaendonck op het nieuws dat het CIC de honderdste partner van Alles is gezondheid… was geworden.

Bijna veertig pledges zijn ondertekend en binnenkort volgt nog een tweede ronde. “We zagen dat er niet veel pledges afkomstig waren uit West-Brabant. Daarom wilden we kijken of er meer partijen waren die ook een statement wilden maken. Zodat we kunnen laten zien dat we in West-Brabant al heel ver zijn met preventie.” Zorgorganisaties, ziekenhuizen, ondernemers en gemeenten: allemaal hebben ze bij de opening hun plechtige belofte gedaan of gaan dit binnenkort nog doen.

Volledige artikel Alles is Gezondheid

Onderstaande organisaties ondertekende op 13 november een pledge: