Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Care innovation Center en Zorgbelang Brabant gaan samenwerken

Zorginnovatie toegankelijk maken voor mensen die het nodig hebben maar ook voor hun familie, vrijwilligers en mantelzorger, dat is een belangrijke doelstelling van het Care Innovation Center West-Brabant (CIC). In het Huis van Morgen op de zorgboulevard van het Kellebeek College wordt daar invulling aan gegeven. Om de doelgroep te bereiken gaat het CIC samenwerken met Zorgbelang Brabant.

Doelstelling van de samenwerking is om mensen te betrekken bij de nieuwe ontwikkelingen in de zorg en daar de aansluiting bij te zoeken. Goede zorg komt alleen maar tot stand komt door in gesprek te zijn met de mensen om wie het echt gaat. Zij weten als geen ander hoe de zorg in praktijk werkt en hoe deze verbeterd kan worden zodat het aanbod aansluit op hun mogelijkheden, behoeften en wensen.

Zorgbelang Brabant vindt goede zorg belangrijk en komt op voor de belangen van iedereen die gebruik maakt van zorg, jeugdhulp of maatschappelijk dienstverlening in Brabant. Zorgbelang werkt samen met vrijwilligers, patiënten- en cliëntenorganisaties, andere belangenorganisaties en met ervaringsdeskundigen. Er zijn ruim 250 organisaties bij Zorgbelang Brabant aangesloten.

Op maandagavond 20 april vindt de officiële opening plaats van het Huis van Morgen. Bij deze opening zullen het CIC en Zorgbelang Brabant gezamenlijk optrekken en uiting geven aan de strategische samenwerking.