Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Bravis Ziekenhuis zet VR-bril in voor het verminderen van prikangst

De afdelingen Oncologie en Dialyse van het Bravis Ziekenhuis hebben de mogelijkheden van de VR-Bril in relatie tot het verminderen van prikangst onderzocht. Er zijn onderzoeken gedaan naar dit effect bij patiënten en deze blijken positief. Om nu daadwerkelijk te kijken of patiënten dit als prettig ervaren, worden er sinds medio augustus twee soorten VR-Brillen uitgetest op de genoemde afdelingen.

Het is van belang de juiste bril te selecteren die voor patiënt en zorgverlener de meest optimale situatie creëert. Er zijn verschillende brillen met bijbehorende inhoud (content) te verkrijgen. De content varieert enorm, van het tonen van een weinig interactieve ansichtkaart tot een complete virtuele reis door lapland.

In 2018 wordt VR-Bril aangeboden aan patiënten

Beide afdelingen zijn enthousiast en gemotiveerd om uiteindelijk gezamenlijk te besluiten welke bril ze in de daadwerkelijke testfase gaan gebruiken. Het streven is om vóór oktober een VR-Bril te selecteren en vervolgens in een periode van 3 maanden tot een half jaar de VR-Bril daadwerkelijk bij patiënten aan te bieden. De ervaringen worden op de afdeling oncologie door verpleegkundigen in opleiding bijgehouden en gedeeld.

Brave InnovatieTeam

Het Bravis ziekenhuis is een innovatieve zorgorganisatie. Het inzetten van digitale toepassingen is daar een belangrijk onderdeel van.Het ziekenhuis biedt ruimte aan e-health ideeën. E-health staat voor het inzetten van informatie- en communicatietechnologie ter verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. In de praktijk betekent dat samen met de patiënt praktische toepassingen bedenken en uitvoeren.

Om de verschillende initiatieven en ideeën bij elkaar te brengen, heeft het ziekenhuis het Brave InnovatieTeam opgericht. Brave bestaat uit een aantal medewerkers en medisch specialisten van diverse zorg- en ondersteunde afdelingen die actief met e-health aan de slag gaan en zorgen dat de ideeën vlot uitgetest kunnen worden. Het onderzoek met de VR-Bril maakt daar onderdeel van uit.

Meer informatie