Bravis zet 'slimme pleister' opnieuw in voor coronapatiënten

De coronapatiënten op de longafdeling in het Bravis ziekenhuis worden sinds maandag 26 oktober extra in de gaten gehouden met de Biosensor van Philips. De ‘slimme pleister’ meet elke minuut de ademhaling en de hartfrequentie van de patiënt. Wijken de waarden volgens een bepaalde trend af, dan gaat een signaal naar de smartphone van de verpleegkundigen. Hierdoor kunnen zij sneller ingrijpen als de patiënt achteruitgaat.

De Biosensor is eind vorig jaar voor het eerst ingezet op de afdeling acuut/complex (GF6) in Bergen op Zoom. Aan het eind van de eerste coronagolf werd het hulpmiddel al kortstondig gebruikt bij coronapatiënten. “Vervolgens was het de bedoeling om hem als pilot ook bij patiënten met een longontsteking, een longembolie of COPD in te zetten. Daarmee willen we onderzoeken of zij baat hebben bij een vroegsignalering en willen we ervaring opdoen met nieuwe technologie”, vertelt Miranda de Klerk, verpleegkundige en Chief Nursing Information Officer. “Daarnaast zetten we tegelijkertijd ook de spotcheckmeter in om te onderzoeken of deze de registratielast vermindert en we dus minder tijd kwijt zijn aan de controlerondes. De spotcheckmeter is een bloeddrukmeter die verbonden is met HiX, waardoor de metingen meteen in het patiëntendossier opgenomen worden. Je scant hierbij ook het identificatiebandje van de patiënt, wat de kans op foutieve registraties vermindert. Nu het coronavirus weer in alle heftigheid terug is, gebruiken we de Biosensor en de spotcheckmeters opnieuw voor de coronapatiënten.” 

Pleister
De Biosensor bestaat uit een slimme pleister en een kastje dat de meetwaardes ontvangt. De pleister wordt bij de patiënt op de borst of onder de borst geplakt en geeft de waardes af naar het kastje dat bij het bed staat. Vanuit daar worden de gegevens over de ademhaling en de hartfrequentie elke minuut naar het programma op de computer en de telefoon gestuurd.

Snel signaleren
De belangrijkste functie van de Biosensor blijft het snel signaleren. “Als de situatie van de patiënt verslechtert, krijg je een signaal op je smartphone. Vervolgens kun je een volledige controle van de vitale functies uitvoeren met nu de spotcheckmeter via de Early Warning Score. Je bent er dus sneller bij als patiënten een achteruitgang vertonen.”

Op de foto
Miranda de Klerk, verpleegkundige en Chief Nursing Information Officer (CNIO) met de Biosensor. Foto: Bravis ziekenhuis