Bravis aan de slag met Verpleegkundige Innovatie School

In een ziekenhuis leven tal van ideeën om de zorg en het werk te verbeteren. Hoe krijg je deze plannen boven tafel en gerealiseerd? Het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom heeft daarvoor de Verpleegkundige Innovatie School in het leven geroepen. Acht maanden lang leren dertien verpleegkundigen meer over vernieuwingen in de zorg en gaan ze zelf aan de slag met het verwezenlijken van hun eigen ideeën.

De Verpleegkundige Innovatie School is een initiatief van het Brave InnovatieTeam. Dit team helpt medewerkers van het Bravis ziekenhuis hun ideeën te realiseren. “Verpleegkundigen zijn bij uitstek de medewerkers die weten wat er speelt op de werkvloer. Met deze scholing geven wij ze handvatten en ervaring mee om te ontdekken welke problemen je kunt aanpakken en hoe je ze met je omgeving kunt omzetten in haalbare oplossingen. Als we hen kunnen toerusten om ideeën op te halen en uit te voeren, dan kunnen zij daarmee voor hun collega’s en voor de patiënten het verschil maken”, zegt Denise Verburgh, lid van het Brave InnovatieTeam. “Verpleegkundigen zijn vaak zo gefocust op hun werk dat het lastig is tijd en ruimte te vinden om te bekijken hoe het anders kan. Daardoor blijven goede ideeën te vaak liggen.”

“Frisse aanpak leidt tot
goede ideeën die
ons ziekenhuis
beter maken”

Dertien verpleegkundigen
Met de Verpleegkundige Innovatie School hoopt Brave een aantal enthousiaste innovatie-ambassadeurs op de verpleegafdelingen te krijgen. Van de klinische afdelingen zijn in totaal dertien deelnemers geselecteerd. Op 1 mei hadden zij hun eerste bijeenkomst, waarin zij uitleg kregen over het opleidingsprogramma. “Tot aan de zomer is het vooral kennisdelen”, legt Denise uit. “Wat is er al en wat zijn de mogelijkheden? Daarnaast komen alle deelnemers met een probleem dat ze graag willen oplossen. De verpleegkundigen krijgen hierbij de hulp van een coach. Vrijdag 3 juli geven alle deelnemers een pitch. Een jury selecteert dan uit alle presentaties vier ideeën die na de zomer door de teams verder uitgewerkt en uitgevoerd gaan worden.”

Anders werken
Alle deelnemers aan de Verpleegkundige Innovatie School zijn ontzettend gemotiveerd, merkt Denise op. “Iedereen ziet dat het noodzakelijk is om anders te gaan werken. Daar speelt ook de coronacrisis een rol bij. Door als afdeling of team samen met innovaties aan de slag te gaan, bereik je sneller een beter resultaat. Een mooie bijkomstigheid is dat door de intensieve uitwisseling de verpleegkundigen meer te weten komen over elkaars afdeling en werkwijze. Je leert zoveel van elkaar, alleen al door bij elkaar te zitten. Het zou mooi zijn als dit initiatief een vervolg krijgt naar andere afdelingen binnen het ziekenhuis of in heel de regio.”

www.bravisziekenhuis.nl