Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Boek E-Health voor iedereen

E-health of digitale zorg brengt een revolutionaire vernieuwing op gang voor preventieve en curatieve gezondheidszorg. E-health biedt mensen meer service en meer eigen regie in gezondheid. De GGD Hart voor Brabant volgt alle ontwikkelingen met veel belangstelling en experimenteert zelf ook met vernieuwende e-health-toepassingen. In oktober presenteerde de GGD het boek E-health voor iedereen.

Boek E-Health voor iedereen: positieve gezondheid en zorg op maat

GGD Hart voor Brabant brengt een boek uit onder redactie van Ulco Schuurmans, arts Maatschappij & Gezondheid. E-Health voor iedereen, positieve gezondheid en zorg op maat. Het boek is samengesteld voor zorgaanbieders, GGD’en en overheden; beleidsmakers en onderwijsinstellingen.

Het boek is voor het eerst gepresenteerd op het mobile health congres, op 6 oktober Mediaplaza in Utrecht. De voorinschrijving voor het boek is inmiddels gestart.

Meer informatie