Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Blijvende aandacht voor Huis van Morgen levert een win-win-win situatie op

Met een ferme handdruk hebben wethouder Cor van Geel van de gemeente Steenbergen en directeur Chantal van Spaendonck van het Care Innovation Center West-Brabant (CIC) afgesproken dat zij zich gezamenlijk blijven inzetten voor zorgvernieuwing en de aandacht hiervoor bij het publiek.

Zij gingen deze intentieovereenkomst op maandag 20 november 2017 met elkaar aan, in het bijzijn van onder anderen de vrijwilligers die onlangs de pop-up store van het Huis van Morgen in Steenbergen hebben bemand. Wethouder Cor van Geel nam de gelegenheid te baat om deze vrijwilligers van de Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen – met een cadeaubon – hartelijk te bedanken voor hun inzet.

Compliment

Chantal van Spaendonck roemde de medewerking van alle betrokkenen, waardoor het ook in een relatief kleine gemeente als Steenbergen uitstekend mogelijk is gebleken om een pop-up store van het Huis van Morgen te laten functioneren. Eerder gebeurde dat namelijk in veel grotere plaatsen, zoals Utrecht en Maastricht. ,,Steenbergen verdient een groot compliment,’’ stelt de directeur van het CIC. Het Care Innovation Center is de initiatiefnemer van het Huis van Morgen, dat z’n vaste vestiging heeft op de zorgboulevard van het Kellebeek College in Roosendaal.

Goed voor iedereen

Van 13 september t/m 21 oktober trok de ‘tijdelijke winkel’ in Steenbergen een kleine 500 ‘zeer geïnteresseerde belangstellenden’. ,,Een mooi aantal,’’ vindt de wethouder. ,,Mensen tonen immers vaak pas interesse voor zoiets, wanneer zij er zelf of in hun naaste omgeving mee te maken krijgen.’’

Precies om die reden, is voortdurende aandacht nodig voor ontwikkelingen en innovaties in de zorg, waarmee mensen langer zelfstandig kunnen blijven. ,,Dat levert een win-win-win situatie op,’’ aldus Van Geel. ,,Voor de direct betrokkenen omdat zij met de nieuwste hulpmiddelen langer zelfstandig kunnen blijven, voor hun naasten omdat die ontlast worden, en voor de gemeente omdat je zodoende het moment kunt uitstellen waarop een beroep gedaan wordt op de Wet maatschappelijke ondersteuning.’’

Zorgkwaliteit hoog houden

Chantal van Spaendonck zei de uitdaging graag aan te gaan om voor die permanente aandacht te gaan zorgen. ,,Het is ook hard nodig, want in 2030 zal het aantal zorgprofessionals gehalveerd zijn, terwijl de kwaliteit van de zorg met z’n allen wel hoog willen houden. Dat kan onder meer met innovatieve hulpmiddelen en door het gebruik daarvan te stimuleren.’’

Van Geel en Van Spaendonck geven hierbij aan dat het belangrijk is om samen te werken met zoveel mogelijk partijen op het gebied van zorg, welzijn en hulpverlening. Zij sluiten zeker niet uit dat er – misschien volgend jaar september al – opnieuw een pop-up store van het Huis van Morgen in Steenbergen komt.