Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Bijeenkomst Innovatie Ontketend in de zorg

Bent u een innovatieve MKB-ondernemer? Beschikt u over een technologie die de zorgsector kan helpen om te vernieuwen of om zorgkosten te besparen? Heeft u ideeën om processen in de zorg efficiënter te laten verlopen? Dan is deelname aan de bijeenkomst Innovatie Ontketend in de Zorg iets voor u.

Toonaangevende zorgaanbieders uit Brabant en Limburg richten de schijnwerpers op vraagstukken die om een innovatieve aanpak vragen. Zij dagen de deelnemers uit met hun vraagstukken uit de dagelijkse praktijk. Relevante disciplines zijn divers; van domotica & installatietechniek, ICT & serious gaming, logistieke processen, dienstverlening & hospitality tot design. MKB-ondernemers kunnen vervolgens aan een ‘matchmakingtafel’ hun aanbod doen om deze innovatievraag mee te helpen oplossen. Bij een match tussen de zorginstelling en een of meer mkb-ondernemers faciliteert de KvK een vervolgtraject om te komen tot clustervorming/samenwerking.

Wanneer : Dinsdag 15 april 2014 van 13.30- 19.00 uur
Waar: Het Techniekhuys, de Run 4250 in Veldhoven

Het evenement is een initiatief van Kamer van Koophandel en High Tech NL in samenspraak met het Holland High Tech MKB-loket. Het wordt gefinancierd vanuit de Holland High Tech MIT-regeling Netwerkactiviteiten. 

Deelname is kosteloos, maar het aantal plaatsen is beperkt. Heeft u interesse? Klik hier om u aan te melden. Voor vragen bel of mail met Kristel van Kollenburg, KvK-adviseur, 06-13407540 of kristel.van.kollenburg@kvk.nl.