Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede idee├źn in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Bijeenkomst Gezonder met taal draagt bij aan gezamenlijke aanpak

1,3 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. Zoveel moeite, dat dit directe gevolgen heeft voor hun gezondheid. Ze leven gemiddeld 19 jaar in minder goede gezondheid en zes jaar korter dan geletterde mensen. Concrete hulp bieden aan mensen die slecht lezen en schrijven en daardoor moeilijk te bereiken zijn, kan het beste door samenwerking. Dit onderwerp stond centraal tijdens de bijeenkomst Gezonder met taal op 2 juni 2015. Tijdens de bijeenkomst tekenden 18 (zorg)organisaties uit de regio West-Brabant de pledge van de Alliantie gezondheid en geletterdheid

Taalvaardigheden maken gezonder
Laaggeletterdheid kost de samenleving jaarlijks 556 miljoen euro, waarvan 127 miljoen te maken heeft met gezondheidszorg. Nog veel belangrijker, onderzoek wijst uit dat taalvaardige mensen zich gezonder voelen, beter voor zichzelf kunnen zorgen en sociaal actiever en gezonder zijn. Iris van der Heide van onderzoeksbureau NIVEL en professor Maurice de Greef gingen hier tijdens de bijeenkomst op in. Ook kwamen er ervaringsdeskundigen en docenten aan het woord.

Samenwerken gezondheid en geletterdheid  
Met de ondertekening van de pledge, beloven de alliantiepartners laaggeletterdheid actief aan te pakken daar waar mensen wonen, leren, werken en zorg ontvangen. Na de zeventien partners die al zijn aangesloten, tekenden op 2 juni de volgende 18 nieuwe partners: de ATEA Groep, de Bibliotheek, de Bibliotheek Het Markiezaat en de Bibliotheek VANnU, Cubiss, GGD West Brabant, Huisartsenkring West Brabant, InEen, het Kellebeek College, Lions International, Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering (ABC), Stichting de Kring Educatief, Taal doet Meer, Teacher in Media, Pharos, UWV, Voorwaartz en de WVS Groep.

De bijeenkomst Gezonder met taal werd georganiseerd door het Kellebeek College, het Care Innovation Center West-Brabant, het programmabureau Alles is Gezondheid, de GGD West-Brabant en Stichting Lezen en Schrijven.

Presentatie Iris van der Heide, onderzoeksbureau NIVEL
Presentatie Maurice de Greef, professor Leereffecten Laagopgeleiden en Laaggeletterden
Toolkit laaggeletterdheid