Bijdrage uit het Coronafonds voor ‘Gezondheidszorg zonder afstand’

Dankzij een bijdrage uit het Coronafonds Arbeidsmarkt Regio West-Brabant kan het project ‘Gezondheidszorg zonder afstand’ breder ingezet worden. Het project stimuleert het gebruik van een ‘meekijkbril’ waarmee onder andere zorgmedewerkers en docenten mee kunnen kijken met zorgpersoneel in opleiding. Deze innovatie kan een oplossing bieden voor onder andere het tekort aan stagebegeleiders in de zorg en uiteindelijk de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg.


Foto: 1Minuut

Het project ‘Gezondheidszorg zonder afstand’ is een initiatief van Stichting Care Innovation Center West-Brabant, Curio, Avans Hogeschool, 1Minuut, tanteLouise en de gemeente Breda. Het doel is om door het inzetten van de meekijkbril (Smart Glass) een aantal belangrijke uitdagingen in de gezondheidszorg aan te pakken, die door het coronavirus extra zijn uitvergroot.

Uitdagingen in de zorg
De gezondheidszorg kampt met een krapte op de arbeidsmarkt. Door de hoge werkdruk is tevens het ziekteverzuim in de zorg aan de hoge kant. Daardoor staat ook het begeleiden van (aankomend) personeel onder druk. Bovendien is er in de gezondheidszorg beperkte ervaring met het inzetten van technologische innovatie. Door de inzet van de meekijkbril kunnen zorgmedewerkers efficiënter en effectiever werken, zodat het ziekteverzuim kan worden verlaagd.


Foto: 1Minuut

Op afstand
Medewerkers die als gevolg van lichamelijke klachten of met milde covid-klachten thuis zitten, kunnen met de meekijkbril leerlingen op afstand begeleiden, nieuwe medewerkers inwerken of uitzendkrachten wegwijs maken in de organisatie. Een studiebegeleider kan met de verzorgende of verpleegkundige in opleiding meekijken en een examen afnemen. Maar ook dermatologen kunnen tijdens handelingen van de wondverpleegkundigen meekijken en advies geven.

Begeleidingscapaciteit
Zorgopleidingen, op zowel mbo- als hbo-niveau, zien een enorme toename van het aantal studenten. Door de werkdruk en het hoge ziekteverzuim in de zorg is het lastig om aan voldoende ervaringsplaatsen met goede begeleiding voor de stages te komen. Dit veroorzaakt voortijdig uitval van studenten. Door de meekijkbril in te zetten wordt de begeleidingscapaciteit van studenten en nieuwe medewerkers dus vergroot en ronden meer studenten hun opleiding succesvol af. De meekijkbril zorgt er tevens voor dat medewerkers in de zorg ervaring opdoen met technologische innovaties en deze in de praktijk in te zetten.

Ervaringen in de praktijk
De eerste ervaringen met de inzet van de Smart Glass voor de uitdagingen in de zorg zijn reeds opgedaan binnen het programma ‘Anders werken in de zorg’, waarvan zorginstelling tanteLouise de trekker is. Het project ‘Gezondheidszorg op afstand’ richt zich nu op een verdere uitbreiding van de meekijkbril met onder andere:

 • een online leeromgeving voor studenten en zorgprofessionals (MOOC);
 • het opdoen van praktijkervaring en het inwerken van de eerste medewerkers en studenten met de toepassing;
 • het ontwikkelen van een implementatieplan, zodat andere opleidings- en zorgorganisaties dit kunnen gebruiken.

Coronafonds Regio West-Brabant
Het project ‘Gezondheidszorg zonder afstand’ start op 1 januari 2021 en loopt tot en met 31 juli 2021. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant (www.west-brabant.eu/subsidieloket).
Met het Coronafonds wil de regio West-Brabant nieuwe ideeën en samenwerking tussen organisaties stimuleren. De subsidie is bestemd voor activiteiten die op een innovatieve manier de gevolgen van de coronacrisis op korte termijn aanpakken en bijdragen aan behoud en ontwikkeling van talent in West-Brabant.


Foto: 1Minuut

Gezondheidszorg zonder afstand in het kort

Uitdagingen

 1. Tekort aan zorgpersoneel (structureel en door covid-19)
 2. Verhoogd ziekteverzuim (mede door covid-19)
 3. Gebrek aan (goede) stageplaatsen en begeleiding (forse toename zorgstudenten)
 4. Zorgpersoneel en studenten zijn beperkt in staat met technologie en innovaties te werken

Activiteiten

 • Ontwikkelen use-cases en opzetten pilots: begeleiden stagiaires en professionals
 • Uitproberen in de praktijk
 • Kennis verwerken in MOOC, die in onderwijs en zorg kan worden toegepast

Opbrengsten

 1. Effectievere inzet van aankomend en huidig zorgpersoneel door inzet van meekijkbril
 2. Verlaging van werkdruk en ziekteverzuim, die door corona nog verder toegenomen zijn
 3. Meer bekendheid met (technologische) innovaties onder zorgpersoneel, wat essentieel is om kwaliteit van zorg voor burgers hoog te houden en werkplezier voor zorgpersoneel te behouden