Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Bezoek aan Slimste Woning

Onlangs heeft het Care Innovation Center met haar partners een bezoek gebracht aan de Slimste Woning in Eindhoven. Dit is een demonstratiewoning die verschillende mogelijke technische oplossingen laat zien om comfortabel, veilig en plezierig te kunnen blijven wonen.

De doelstelling van deze demonstratiewoning is om het publiek daadwerkelijk te laten beleven wat woningautomatisering voor hen kan betekenen. De woning leent zich bij uitstek voor het creëren van een platform en levert door input van de eindgebruiker richting de producent vernieuwende en technologische oplossingen op. Extra aandacht gaat hierbij uit naar Educatie, Duurzaamheid, Zorg en Innovatie.