Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Benchmark slimme zorg

De zorgsector is sterk in beweging. Instellingen hebben te maken met veranderende wet- en regelgeving, decentralisatie van overheidstaken en mondige cliënten die langer thuis willen wonen. Die ontwikkelingen maken het een uitdaging om ‘meer te doen met minder’, zonder op de zorgkwaliteit in te leveren. Innovatie maakt het mogelijk om die uitdaging het hoofd te bieden. In hoeverre benut de zorgsector de huidige mogelijkheden en wat zijn de plannen om verder te innoveren? In het rapport benchmark Slimme Zorg 2013 komen deze onderwerpen aan bod. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Simac Healthcare door Goals Marktbewerking BV.

Voor het onderzoek zijn zorginstellingen benaderd met 1.000 tot 3.000 werknemers. Het merendeel van de onderzoeksgroep bestaat uit verpleeghuizen, verzorgingshuizen en instellingen voor thuiszorg, welzijn en ouderenzorg. De respondenten zijn werkzaam bij organisaties met een uiteenlopend aantal locaties. Men levert doorgaans een combinatie van maatwerkzorg en standaard dienstenpakketten.

Leden van de directie en de Raad van Bestuur hebben de uitnodiging gekregen om online een enquête met meerkeuzevragen in te vullen. Uit de hoge respons van 45% blijkt dat innovatie een actueel onderwerp is in de zorgsector. Dit rapport geeft de mogelijkheid om te bekijken hoe collegainstellingen tegen de actuele uitdagingen aankijken, welke maatregelen ze al hebben genomen en wat de voornemens zijn als het gaat om innovatie.