Bacheloronderzoek naar implementeren van innovaties in de zorg

De zorg is bij uitstek een sector waarvoor veel innovaties worden bedacht en ontwikkeld. Er is dan ook een sterke behoefte aan vernieuwing. Zorginnovaties worden veelvuldig ingezet. Toch blijft het gewenste resultaat vaak achter. Het implementeren van zorginnovaties wordt momenteel onderzocht door de 23-jarige Tim Paans, student aan de bacheloropleiding Gezondheidszorgtechnologie.

Het onderzoek voert Tim uit op verzoek van het Care Innovation Center. “Aanleiding is een vraagstuk dat tijdens een zorginnovatoroverleg op tafel kwam”, legt de student uit. “Veel partners zetten zorginnovaties in. Desondanks wordt niet vaak het optimale resultaat behaald. Innovaties die succesvol zijn ingezet op een bepaalde afdeling of locatie worden vaak niet gebruikt op andere afdelingen of locaties. Ook worden innovaties die op een bepaalde afdeling of locaties niet succesvol zijn gebleven vaak niet meer gebruikt, terwijl andere afdelingen of locaties er eventueel wel baat bij kunnen hebben.”

Tijdens het onderzoek probeert Tim te achterhalen wat hiervan de oorzaken zijn. “Ik ben gestart met een wetenschappelijk literatuuronderzoek naar factoren en omstandigheden die van invloed zijn op het implementeren van zorginnovaties. Vervolgens ga ik samen met de partners van het Care Innovation Center op zoek naar de omstandigheden en factoren die het implementeren belemmeren en probeer ik de behoeften van de partners te achterhalen”, aldus Tim. “Momenteel bereid ik de interviews voor. De partners zijn zeer enthousiast, er staat al een hoop interviews gepland voor de aankomende weken. Door alle informatie van het onderzoek en de interviews met de organisaties en leveranciers te verwerken ontstaat een programma van eisen. Vervolgens worden samen met het Care Innovation Center en de partners ideeën bedacht en besproken. Dit leidt uiteindelijk tot een set adviezen waarmee het Care Innovation Center zijn partners optimaal kan ondersteunen bij het succesvol implementeren van zorginnovaties. Voor mij is het leerzame en ook leuke uitdaging.”