Avans en Care Innovation Center West-Brabant samen aan de slag met zorginnovaties

In de regio West-Brabant ligt een grote maatschappelijke opgave in de gezondheidszorg; de zorg toegankelijk en betaalbaar houden en voldoende zorgpersoneel aantrekken en behouden. Avans Hogeschool en het Care Innovation Center West-Brabant gaan een strategische samenwerking aan om vanuit zowel onderwijs als onderzoek deze grote opgave te steunen op het gebied van preventie, positieve gezondheid en technologische innovatie.  

Hiervoor is het nodig om de gezondheidszorg op een andere manier te organiseren. Sociale, proces- en technologische innovaties, maar ook anders samenwerken kunnen daarbij helpen. Avans en het Care Innovation Center gaan samen onderzoek doen naar de mogelijkheden die verschillende innovaties bieden. Dit doen we samen met zorgorganisaties in de regio West-Brabant. Er wordt onderzoek gedaan naar de opbrengsten, impact en lessons learned van de nieuwe producten, diensten en manieren van werken die de zorgorganisaties testen.  

Tegelijkertijd draagt de samenwerking bij aan de vernieuwing van de zorgopleidingen van Avans. Studenten leren tijdens de opleiding meer over verschillende sociale, technologische en procesinnovaties en de impact hiervan in de (gezondheids)zorg en we ondersteunen de professionalisering van zorgmedewerkers.   

Over het Care Innovation Center 
Het Care Innovation Center overziet, stimuleert, verbindt, faciliteert en ondersteunt innovatie in de (gezondheids)zorg. Specifiek met onderwijs- en kennisinstellingen wordt de samenwerking gezocht om studenten te interesseren en voor te bereiden op de toekomst door het onderwijs aan te laten sluiten bij de innovatiebehoefte van het werkveld. Op het gebied van kennis, maar ook zeker vaardigheden omtrent technologische, sociale en procesinnovatie. Daarom koppelt het CIC zorgorganisaties, bedrijfsleven, gemeenten en onderwijs- en kennisinstellingen met elkaar en stimuleren ze hen bij de implementatie van innovaties die de gezondheid en zelfredzaamheid verbeteren in de regio West-Brabant.  

Over Avans Hogeschool 
Een snel veranderende wereld vraagt om wendbaarheid en veerkracht van studenten en medewerkers. Dit vraagt om flexibel onderwijs en onderzoek in co-creatie met praktijkpartners, waar Avans vol op inzet en deze samenwerking een mooi voorbeeld van is. Een van de focusgebieden van Avans is gezondheid. Komende jaren ontwikkelt Avans een Center of Expertise Zorg, gezondheid en welzijn waarin onderzoek en innovatie ontwikkeling centraal staan. Ook heeft Avans een GET-Lab, waar zorgverleners kunnen ervaren hoe je technologie op een waardevolle manier inzet in de zorg.