Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Armband met sensoren waarschuwt bij epilepsieaanvallen

Een nieuwe armband met sensoren kan bij de meeste ernstige nachtelijke epilepsieaanvallen eerder alarm slaan. Dankzij de armband, die Nightwatch heet, zou het aantal onverwachte nachtelijke sterfgevallen bij epilepsiepatiënten kunnen afnemen. Bij de ontwikkeling van de Nightwatch is gebruik gemaakt van de mogelijkheden van CrossCare. De Nightwatch kun je bekijken en uitproberen in het Huis van Morgen in Roosendaal. 

Er zijn op dit moment in Nederland ongeveer 100.000 epilepsiepatiënten, in Vlaanderen 40.000. Hiervan hebben zo’n 7.000 volwassenen en 7.000 kinderen epileptische aanvallen gedurende de nacht waarvoor een vorm van monitoring gewenst of noodzakelijk is. Voor kinderen met epilepsie zijn de aanvallen één van de belangrijkste doodsoorzaken. Epileptische aanvallen vinden vaak ’s nachts plaats. Daardoor heeft de ziekte een forse impact op de nachtrust en levenskwaliteit van zowel de patiënt als van de mantelzorgers (veelal de ouders). 

Alarm naar verzorgers

De Nightwatch herkent essentiële kenmerken van ernstige aanvallen, zoals een afwijkende hartslag en schokkende bewegingen. Het apparaatje stuurt in die gevallen draadloos een alarmsignaal naar bijvoorbeeld verzorgers. De Nightwatch is uitvoerig getest waaruit gebleken is dat aanvallen hiermee vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd.

CrossCare

Mede door de bijdrage vanuit CrossCare was het mogelijk om de Nightwatch versneld op de markt te brengen waardoor epilepsiepatiënten en mantelzorgers ontlast kunnen worden. CrossCare is onderdeel van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma van de EU en ondersteunt bedrijven bij het naar de markt brengen van hun innovaties in de gezondheidszorg. Er zijn zes zorgproeftuinen in Vlaanderen en Nederland waaronder het Care Innovation Center West-Brabant in Roosendaal bij betrokken. Zij ondersteunen via co-creatiesessies met eindgebruikers en testen bij mensen thuis, in ziekenhuizen en in woon-zorgcentra. 

Huis van Morgen

Om de Nightwatch onder de aandacht te brengen van een breed publiek is deze in het Huis van Morgen te bekijken. Hier wordt informatie gegeven over de toepassing en kunnen bezoekers de armband zelf uitproberen. 

Meer informatie