Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

App Back-up ondersteunt jongeren bij de GGZ

In 2015 introduceerde GGzE de app M’n Mattie. Jongeren die in behandeling komen bij Mondriaan en GGzE werden met de app goed voorbereid op alles wat hen te wachten staat en geinformeerd over iedere stap in de behandeling. In 2016 heeft de app M’n Mattie een nieuwe naam gekregen: Back-Up. Deze naam sluit beter aan bij de nieuwe functionaliteit en biedt voordelen voor behandelaren en cliënten.

De weg terug omhoog

De naam verwijst naar de rol die de app in de behandeling van jongeren speelt. Back-Up geeft antwoord op veel vragen en is een hulpmiddel tijdens de behandeling. Daarnaast is de naam een knipoog naar de weg terug omhoog, die de organisatie samen met de jongeren willen bewandelen.

Signaleringsplan en hanteringsplan

De vernieuwde app heeft ook een nieuwe functie. Het bestaande hulpplan is omgebouwd naar twee verschillende functies: het signaleringsplan en het hanteringsplan. Het signaleringsplan helpt de jongere tijdig te ontdekken hoe het met hem of haar gaat. Het hanteringsplan biedt handvatten voor de jongere zelf en voor de omgeving om met moeilijke situaties om te gaan.

Back-Up bevat nog steeds de vertrouwde informatie die de jongeren tijdens de behandeling graag bij zich hebben. Zo bevat de app naast een signaleringsplan en hanteringsplan een beschrijving van de behandelmodules, informatie over de afdeling waar ze terechtkomen en informatie over wie ze tegenkomen.