Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Alles is gezondheid… zet gezondheid op de kaart

Steeds meer partners van Alles is gezondheid… , onderdeel van het Nationaal Programma Preventie, gaan nieuwe samenwerkingen aan om de gezondheid in Nederland te verbeteren. De maatschappelijke beweging is steeds meer zichtbaar, maar verdere groei is nodig voor blijvende resultaten. Dat kan door binnen het netwerk kennis te delen en van elkaars ervaringen te leren. Dat was de rode draad van de voortgangsconferentie op 15 februari. Samen met minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn blikten ruim 600 partners en geïnteresseerden terug op de resultaten tot nu toe en bespraken zij de toekomst.

 

Alles is gezondheid… gaat dóór

De maatschappelijke beweging Alles is gezondheid… krijgt een vervolg tot in ieder geval eind 2021, kondigden de bewindslieden van VWS in december al aan. Op de conferentie noemde de minister van VWS vooral de samenwerking en verbinding die gecreëerd worden van grote waarde. Het onderling kennisdelen en leren van elkaar kan nog versterkt worden. Het nieuwe interactieve onderdeel van de Alles is gezondheid…-website: Gezondheid op de kaart laat zien welke partners in het netwerk van Alles is gezondheid… waar actief zijn en met welke activiteiten. Ook is het mogelijk te filteren op domein en is te zien welke activiteiten regionaal of landelijk zijn. Daarmee is Gezondheid op de kaart een instrument dat de eerste stap kan zijn om actief contact te maken met elkaar en van elkaar te leren. Tenslotte riep minister Schippers iedereen op om maatschappelijke initiatieven te versterken en mee te doen aan Make the move.

Kennismaken met innovaties gericht op een goede gezondheid

Het Care Innovation Center West-Brabant presenteerde zich tijdens de conferentie in een treinwagon waar deelnemers kennis konden maken met nieuwe zorginnovaties en informatie konden inwinnen over het regionetwerk van Alles is Gezondheid… in West-Brabant.

Meer informatie