Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Alle jaren tellen

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat iedereen mee kan doen in de samenleving. We steunen veel verschillende projecten voor alle mogelijke doelgroepen. Oók voor ouderen. Dit laatste is minder bekend. Vandaar dat we dit najaar extra geld hiervoor beschikbaar stellen en een speciale, verkorte procedure ervoor inrichten.

Bent u van plan om een project te starten of uit te breiden dat er expliciet op gericht is om ouderen te (blijven) betrekken bij de samenleving? Door bijvoorbeeld gebruik te maken van hun expertise als vrijwilliger, door een buurthulpnetwerk op te zetten of het sociaal isolement te verminderen? Wellicht kunt u hiervoor een bijdrage ontvangen. 

Criteria

  • Voor deze tender zijn specifieke criteria, die vindt u hier.
  • Daarnaast gelden voor een aanvraag ook de algemene richtlijnen van het Oranje Fonds, die u hier kunt nalezen.

Aanvraag indienen

  • Wilt u een aanvraag indienen? Ga naar Mijn Oranje Fonds, log in en u vindt onder het kopje Alle jaren tellen! het digitale aanvraagformulier.
  • Aanvragen kan tot uiterlijk 9 oktober.