Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Aftrap woon-zorgcomplex Reginahof

Op woensdag 15 april vond de aftrap plaats van woon-zorgcomplex Reginahof. Onder het motto van “Jong-wijkt-voor-oud”, haalde Burgemeester Vos van Steenbergen een tegel uit de grond en overhandigen deze aan een vertegenwoordiger van de school. Op deze speciale tegels stonden de handafdrukken van onderwijzers die er les gaven. Deze tegels krijgen weer een plek op het nieuwe schoolplein. Dus het werd “de eerste steen eruit”, in plaats van “de eerste steen gelegd”.

In 2014 tekende Heijnen en Gorissen een koopcontract voor de aankoop van de voormalige basisschool ‘Maria Regina’. In het hoofdgebouw komen 24 zorgstudio’s die in oktober 2015 worden opgeleverd. Daarnaast worden er in zes lokalen levensloopbestendige woningen gerealiseerd in 2016. Hoewel de mensen zelfstandig wonen in deze appartementen, is de zorg dichtbij door een nauwe samenwerking met thuiszorgorganisaties.

De zorgwoningen zijn op vele facetten aangepast aan de wensen van senioren. Naast allerlei technische aanpassingen in het kader van toegankelijkheid, veiligheid  en efficiency, zal er ook gewerkt worden met domotica-  en e-healthtoepassingen. 

Daarnaast zal Reginahof een opleidingscentrum worden voor scholieren van het VMBO en MBO in de vorm van praktijkleren en stage en een doorlopende leerlijn tussen R@velijn (VMBO) en Kellebeek (MBO). Voor deze aankomende zorgprofessionals is Reginahof een ideale plek om te leren en tevens een persoonlijke bijdrage te leveren aan de vraag van toekomstige bewoners.