Laatste opleidingsdagen HIS Brabant online

Het coronavirus heeft ook invloed op de Health Innovation School (HIS) Brabant. De laatste opleidingsdagen vinden dinsdag 1 en woensdag 2 december online (via Teams) plaats. Het eindevent vindt op 26 januari 2021 van 08.00 tot 09.00 uur plaats tijdens een breakfastwebinar.

Begin dit jaar ging in Eindhoven HIS Brabant van start. Vijftig zorgpartijen gingen de uitdaging aan om hun kennis, ervaring en netwerk in te zetten om de problemen te lijf te gaan. Tijdens opleidingsdagen, werksessies en in projectgroepen hebben de deelnemers gewerkt aan vraagstukken. Het doel is om gezamenlijk tot oplossingen te komen die de toepasbaarheid, implementatie en opschaling van zorginnovaties verbeteren en versnellen.

Digitaal
De opleidingsdagen in Tilburg werden in verband met de coronamaatregelen verplaatst naar oktober en vonden digitaal plaats. De twee laatste opleidingsdagen worden nu op dinsdag 1 en woensdag 2 december gehouden en vinden door het coronavirus online plaats. Het eindevent is op dinsdag 26 januari van 08.00 tot 09.00 uur in de vorm van een breakfastwebinar.

HIS Brabant wordt georganiseerd door het Care Innovation Center, coöperatie Slimmer Leven en Alles is Gezondheid en wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant, het ministerie van VWS, CZ en diverse andere partners.