Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Afgevaardigden uit Gent bezoeken Zorgboulevard

In het  Interreg IVB-project iAge werken 10 regio's uit 6 Noordzeelanden (NL, UK, NO, DE, DK, BE) gedurende 3 jaar (2012 – 2014) aan ICT innovatie in antwoord op de demografische uitdagingen. 

In het kader van kennisuitwisseling bezoekt een delegatie van afgevaardigden uit Gent (RESOC Gent) op woensdag 19 november 3 woonzorgzones in Nederland. De Zorgboulevard in Roosendaal, 4 modelwoningen in Woerden (Utrecht) en de Slimme Optische Sensor (SOS) in Assen. Bij het bezoek aan de Zorgboulevard zal wethouder Hans Verbraak aanwezig zijn.

Op donderdag 20 november nemen zij deel aan de slotconferentie van iAge in Assen. Hier worden de resultaten gepresenteerd van Europese projecten, gericht op ICT-toepassingen in de zorgsector.