Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede idee├źn in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Actief en gezond ouder worden in Roosendaal

De binnenstad van Roosendaal is toe aan nieuwe impulsen waarbij Riek Bakker is aangesteld als gezagvoerder. In het rapport Hart voor de Binnenstad zijn de plannen omschreven waarbij er ook aandacht is voor de toename aan senioren in de Gemeente Roosendaal.  

Senioren hebben andere behoeften, die zich met name uiten in een grote vraag naar zorg en welzijn. De Gemeente Roosendaal heeft dan ook als speerpunt van haar beleid de zorg, naast de binnenstad. Die twee aandachtsgebieden grijpen op elkaar in: het realiseren van een senioren vriendelijke stad. De World Health Organization (WHO) heeft het in dit verband over age-friendly cities.

De uitgangspunten zijn:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen;
  • De stad maken tot een plaats waar ouderen empowered worden om een gezond en prettig leven te leiden;
  • De stad aanpassen aan ouder worden;
  • Een stad zonder uitsluiting, zonder ageism.


Het Care Innovation Center West Brabant (CIC) geeft hier, zoals opgenomen in het rapport, invulling aan op de volgende gebieden:

  • Contacten met innovatieve projectpartners en andere contacten die een rol zouden kunnen spelen in de te ondernemen acties;
  • Integreren van project bij subsidietrajecten die vanuit het CIC ingezet gaan worden;
  • In marketing en communicatie uitingen en uiting geven aan de combinatie van CIC en Hart voor de Binnenstad.


Lees meer op de website van Hart voor de Binnenstad.