Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Acht tips voor implementatie E-Health in care

Het programma ‘In voor zorg!’ van Vilans heeft acht tips over de implementatie van eHealth binnen zorgorganisaties. Deze tips zijn voortgekomen uit de thematranche Technologie van ‘In voor zorg!’, waarbij 22 organisaties gedurende 1,5 tot 2 jaar aan de slag gingen met de implementatie van eHealth ter verbetering van de kwaliteit van zorg binnen hun organisatie.

 

1.     Begin klein

Om medewerkers en cliënten mee te krijgen en te overtuigen van de meerwaarde van (een nieuwe) technologie is het raadzaam om klein te beginnen. Naast het creëren van draagvlak kun je door klein te beginnen ook nog relatief snel bijsturen op basis van de eerste ervaringen.

2.     Ga uit van de toegevoegde waarde

Ga na welke toegevoegde waarde of verandering je wilt bereiken en gebruik dat als kompas voor de keuze van je technologie en de aanpak van je traject. Dit kan op cliëntniveau of op organisatieniveau.

3.     Doe het samen

De inzet van technologie zorgt vaak ook voor een verandering van allerlei processen. Zorg dat je in beeld hebt wie er allemaal te maken krijgen met de verandering en betrek hen erbij.

4.     Focus op enthousiasme, minder op weerstand

Veranderen kost energie en zorgt vaak voor weerstand. Focus eerst op degenen die enthousiast zijn. Zij zullen de nieuwe technologie eerder adopteren en bij hen zal de meerwaarde ervan eerder tot uiting komen.

5.     Begin met een business case

Breng vooraf in kaart waar de kosten en waar de opbrengsten te verwachten zijn. Onderhandel met alle belanghebbenden wie welke kosten draagt en evalueer tijdens het traject of de kosten en opbrengsten nog in verhouding zijn.

6.     Betrek je eigen ICT afdeling vanaf het begin

Technisch gezien is (bijna) alles mogelijk, er is een overweldigend aanbod. De praktijk is echter weerbarstiger omdat er vaak bestaande zorgprocessen moeten veranderen, maar het moet ook in de eigen ICT configuratie passen.

7.     Blijf technologie niet zien als iets exotisch

Denk ook aan gemakkelijk toegankelijke oplossingen, er zijn op de consumentenmarkt al tal van voorbeelden van technologieën die het leven van cliënten aangenamer kunnen maken. Zoals stopcontacten met afstandsbedieningen om op afstand de lichten aan of uit te zetten. Maak de inzet van technologie een vanzelfsprekend onderdeel van het zorgproces.

8.     Heb lef, lol en een lange adem

Technologie als vanzelfsprekend en logisch onderdeel van het zorgproces? Uit de ervaringen van de deelnemers van de thematranche technologie blijkt dat het kan. Iets nieuws implementeren vraagt echter om vasthoudendheid, geloof en enthousiasme, maar vergeet niet: ‘Great things never came from comfort zones’.

Bron: Zorgvisie

Lees het volledige artikel