Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Aandacht voor zorginnovatie in Bravis ziekenhuis

Bravis ziekenhuis vraagt tijdens e-Healthweek van 21-27 januari 2017 aandacht voor goede innovatieve ideeën die de kwaliteit van de zorg verbeteren waarbij de patiënt niet alleen centraal staat, maar ook zelf participeert. Op maandag 23 januari en dinsdag 24 januari vinden in het bedrijfsrestaurant diverse activiteiten plaats. Daarnaast wordt op deze dag het manifest ‘Samen innoveren, zelf doen!’ ondertekend door de Raad van Bestuur, de OR, de Verpleegkundigen Advies Raad, de Cliëntenraad, de Vereniging Medisch Staf en Brave.

Wanneer

Maandag 23 januari 11.30 – 13.30 uur, locatie bedrijfsrestaurant Roosendaal
Dinsdag 24 januari 11.30 – 13.30 uur, locatie bedrijfsrestaurant Bergen op Zoom

Activiteiten

  • “Brave Gallery”: In de gang naar het bedrijfsrestaurant hangen posters met innovaties waar het ziekenhuis mee bezig is of die al gerealiseerd zijn.

  • Markt met innovatieve toepassingen, waarbij het Care Innovation Center West-Brabant en leveranciers concrete voorbeelden laten zien van de mogelijkheden.

  • Presentatie manifest ‘Samen innoveren, zelf doen!’ in het bedrijfsrestaurant.

  • Aandragen van innovatieve ideeën door medewerkers bij Brave.

  • Uitrol van herinneringsmail waarbij 3 dagen voor een afspraak de patiënt een e-mail ontvangt om hem/haar te herinneren aan de afspraak/afspraken in het Bravis ziekenhuis.

  • Delen ervaringen van Activity Tracker (Fitbit); een patiënt, een verpleegkundige, een arts en een MT lid dragen gedurende 2 weken een Activity Tracker. Deze meet onder ander stappen, slaapritme en verbrande calorieën. Het ziekenhuis wil hiermee onderzoeken hoe een Activity Tracker wordt ervaren en als hulpmiddel kan worden ingezet.

  • Ondertekening manifest door de Raad van Bestuur, de OR, de Verpleegkundigen Advies Raad, de Cliëntenraad, de Vereniging Medisch Staf en Brave.