Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Aandacht voor laaggeletterdheid in het Huis van Morgen

Op woensdag 1 september bezocht een Testpanel van Stichting ABC het Huis van Morgen. Doel van het bezoek was om samen met de ambassadeurs te kijken of de communicatie van het Huis van Morgen toegankelijk is voor laaggeletterden.

Taalambassadeurs beoordelen communicatie

Stichting ABC komt op voor de belangen van laaggeletterden. Het Testpanel van de stichting beoordeelt teksten op heldere taal. Zijn woorden niet te lang, zijn zinnen niet te ingewikkeld, is de opmaak van de tekst wel overzichtelijk genoeg? Het Testpanel bestond uit Taalambassadeurs Ria van Ras en Anita van Ossewaarde. Dit zijn mensen die zelf vroeger moeite hadden met lezen en die getraind zijn om kritisch te kijken naar teksten. Tineke Foole begeleidde de sessie.

Maak het simpel, overzichtelijk en visueel aantrekkelijk

Het Testpanel heeft de website beoordeeld op punten zoals de structuur van de website, de leesbaarheid en hun bevindingen van de digitale tour die sinds een aantal maanden beschikbaar is. Punten ter verbetering waren onder andere:

  • Kortere zinnen met eenvoudiger taalgebruik
  • Meer gebruik maken van witregels en kortere alinea’s
  • Toevoeging van gesproken tekst met een zichtbaar icoontje van een speaker
  • Gebruik maken van duidelijke afbeeldingen en pictogrammen

Gesproken woord helpt laaggeletterden om de boodschap beter te begrijpen

De virtuele tour wordt de komende maand door Toine Roks van Panoramawereld voorzien van gesproken tekst zodat deze toegankelijker is voor laaggeletterden. Daarnaast worden de teksten herzien. Ook worden wijzigingen in de opmaak doorgevoerd op basis van bovenstaande bevindingen. Een goed voorbeeld van een website met gesproken tekst is de website van Stichting ABC. Deze wordt als referentie gebruikt.

Stichting ABC

Wilt uw organisatie de communicatie ook eens kritisch onder de loep nemen en bekijken of de teksten toegankelijk zijn voor laaggeletterden? Neem dan contact op met de Stichting ABC.

Week van de Alfabetisering 2016

Van 5 t/m 11 september 2016 is de Week van de Alfabetisering. In heel Nederland wordt deze week via inspirerende activiteiten laaggeletterdheid onder de aandacht gebracht van zo veel mogelijk mensen. Kijk voor meer informatie en de activiteiten op de website.