Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

3e Leerbijeenkomst Health@Home

Hoe krijgen we met elkaar meer beproefde innovaties nu echt op de markt? Marktimplementatie is het centrale thema van de 3e leerbijeenkomst van Health@Home op 3 juni, met de nadruk op Dementie & Langer zelfstandig thuis wonen.

Bezoekers maken kennis met een aantal Living Labs. Ondernemers uit Brabant en andere regio’s in Europa pitchen over beproefde innovaties om langer thuis te wonen met dementie. Een panel van experts geeft feedback op de gepresenteerde innovaties, waarna deze samen met u bepaalt wie de meest excellente innovatie biedt. De winnaar krijgt deskundige begeleiding om zijn/haar innovatie verder in de markt te zetten.

Deelname is gratis. Aanmelden kan via de Think Dementia-website.