Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Landelijke community voor zorginnovaties

Hoe kunnen we zorginnovaties versnellen en verbeteren? Dat kan door kennis te delen. Onlangs is de website www.zorginnovatie.nl gelanceerd. Dit initiatief creëert een community waar innovators hun uitgewerkte ideeën kunnen delen. Maar ook het platform waar door middel van co-creatie wordt samengewerkt om sneller tot nog betere resultaten te komen. Verbeter uw product, vergroot het bereik of de kans op succes. Gezamenlijk dragen we bij aan vernieuwing in de zorg. Zorginnovatie.nl is een open platform waar iedereen zijn ideeën kan delen en waardevolle reacties kan geven op ideeën voor innovatie in de zorg.